JoWeJ Logopeda Mobilny

Rehabilitacja słuchu,głosu

i mowy

 

1.

Terapia logopedyczna

2.

Terapia surdologopedyczna

3.

Rehabilitacja głosu

4.

Treningi słuchowe/CAPD

5.

Dogoterapia indywidualna
Spotkanie z p. Edytą Stańczyk było nie tylko wybawcze dla gardła, ale i inspirujące. Otrzymałam podstawowy pakiet informacji niezbędny we wstępnej fazie terapii. Każde z wykonywanych ćwiczeń było skomentowane i objaśnione, a następnie przećwiczone, na tyle skutecznie, żeby móc samodzielnie wykonywać je w domu.

Małgorzata, kobieta pow. 40 lat.